Teoriprøven for bil – Gratis test

teoriprøven teoritentamen selvfiks

Det har de senere årene blitt så dyrt å ta sertifikatet på bil at mange må spare i flere år på forhånd. Andre må ta opp lån eller sponses av foreldre. Ikke alle foreldre har anledning til dette. Spesielt ikke aleneforeldre med mange barn. Teoriprøven må du klare Uansett hvordan du skaffer til veie midlene … Les mer

Hva er Brønnøysundregistrene?

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene er en etat som er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, men driver også register og tjenester for en rekke andre departement. Etatens oppgave er å tilrettelegge for publikums tilgang til informasjonen i registrene, samt å sørge for enkel flyt av data mellom de offentlige instanser. Brønnøysundregistrene innbefatter en rekke registre av både privat og offentlig … Les mer

Statsbudsjettet for 2016

statsbudsjettet 2016

Da har regjeringspartiene blitt enige med KrF og Venstre om statsbudsjettet for 2016. Uavhengig av hvilket politisk syn man måtte ha, så er det et faktum at det er både Høyre og Fremskrittspartiet som blir de store løftebryterne i forhold til hvilke saker de ble valgt på. Og alle endringer påvirker direkte eller indirekte hver … Les mer

Bankene har god margin på boliglånsrenten

boliglånsrenten

Selv om boliglånsrenten for tiden er rekordlav så har bankene gode marginer. Man kan bare se til DNB som presenterte et av sine beste kvartalsresultater noen sinne. Dette til tross for at det er krise i oljebransjen og arbeidsledigheten stiger. Derfor vil der for veldig mange være gode muligheter til å få justert rentenivået på … Les mer