Hva er Brønnøysundregistrene?

Brønnøysundregistrene er en etat som er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, men driver også register og tjenester for en rekke andre departement. Etatens oppgave er å tilrettelegge for publikums tilgang til informasjonen i registrene, samt å sørge for enkel flyt av data mellom de offentlige instanser.

Brønnøysundregistrene innbefatter en rekke registre av både privat og offentlig karakter. Noen av de viktigste registrene deres er:

Foretaksregisteret som er et register med ansvar for registrering alle foretak i Norge, så vel norske som utenlandske.

Altinn som er en nettportal

Altinn som er en nettportal for levering av elektroniske skjemaer til de offentlige myndighetene i Norge. Altinn benyttes av både næringslivet og privatpersoner. For eksempel leveres selvangivelsen elektronisk gjennom Altinn. Altin har for øvrig også en god opplysningstjeneste for deg som skal starte og drive bedrift.

Løsøreregisteret som er et tinglysingsregister for blant annet pant i rettigheter, løsøre og motorkjøretøy. Registeret er blant folk flest mest kjent som opplysningskilde for panteheftelser på bruktbiler og andre kjøretøy.

Ekteskapsregisteret som er et register med avtaler mellom ektefeller som ikke direkte er regulert av lovverket. For at en slik avtale skal være rettslig bindene ovenfor tredjepart må den være tinglyst i dette registeret.

Brønnøysundregistrene består av flere registre

I tillegg til dette består Brønnøysundregistrene av en rekke andre registre slik som for eksempel Jegerregisteret, Partiregisteret, Gebyrsentralen og mange flere.

Ikke alle opplysningene man kan hente fra Brønnøysundregistrene er gratis, men gebyrene er ikke høye. Ønsker du å sjekke om der er heftelser på en bruktbil du skal kjøpe er dette gratis. Men hvis du ønsker en pantattest på sen samme bilen så er dette gebyrbelagt. Denne kan brukes som en dokumentasjon på at du var i god tro hvis det senere skulle oppstå en tvist. Og hvis man tar i betraktning hva man kan spare på en slik attest, så er ikke gebyret store kostnaden.

Du kan lese mer om og finne størrelsen på gebyrene ved å følge denne linken her.

Les også: Statsbudsjettet 2016.