Hva er Brønnøysundregistrene?

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene er en etat som er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, men driver også register og tjenester for en rekke andre departement. Etatens oppgave er å tilrettelegge for publikums tilgang til informasjonen i registrene, samt å sørge for enkel flyt av data mellom de offentlige instanser. Brønnøysundregistrene innbefatter en rekke registre av både privat og offentlig … Les mer