Informasjon om Samværsavtalen.no

Samværsavtalen er et nettsted som tilbyr gratis maler og nyttig informasjon rund barnefordeling når foreldrene velger å gå fra hverandre. Ideen bak nettstedet er å hjelpe foreldre med å lage en best mulig samværsavtale for barna i denne vanskelige situasjonen.

Samværsavtalen

Samværsavtalen drives av 25. Time som er et privat foretak drevet av psykolog Sharthan Simoons, medlem av Norsk psykologforening. Han er frilans psykolog og IT- konsulent for helsetjenester. Til daglig jobber han som mekler og familieterapeut for Familievernkontoret i Drammen.

Alle foreldre med barn under 16 år som flytter fra hverandre plikter å møte til mekling for å lage en samværsavtale til beste for barnet. Det er her samværsavtalen kan bidra med å tilby en enkel og oversiktlig tilgang til informasjon for dem som opplever samlivsbrudd. Den tilbyr også en gratis samværsavtale som i seg selv kan dempe konflikter og bidra til at en får mer utbytte av en meklingstime. Informasjonen på sidene tar for seg de mest typiske spørsmålene som mange lurer på eller kan/vil komme bort i. Sharathan utviklet selv denne avtalen gjennom jobben som mekler slik at det skulle bli enklere for foreldrene å gjennomføre meklingen. På denne måten kunne de også få svar på mange spørsmål de har i denne vanskelige situasjonen.

Fokus på barna er viktig

I en prosess der foreldrene går fra hverandre er det viktig at barnets beste settes i fokus. Barn kan reagere på forskjellige måter. Noen holder tilbake sine reaksjoner, mens andre åpenlyst kan bli både skuffet, triste og sinte. Dette er blant annet noe av det du kan lese om på samværsavtalen sine sider.

Det er utarbeidet en veileder til bruk for foreldre med barn mellom 0 og 3 år som går fra hverandre. Denne kan du finne på sidene til samværsavtalen eller ved å følge denne linken her.

Samværsavtalen har også et forum der man kan diskutere og få svar på spørsmål og problemstillinger man kan komme borti.

Dette er absolutt ett nettsted å anbefale for foreldre som går fra hverandre. Det er viktig å så tidlig som mulig få på plass avtaler som regulerer samværet med barna. Dette vil redusere frustrasjonen både for barna og foreldrene.

Les også: Det er enkelt å skifte forsikringsselskap.