Nyttige artikler

Teoriprøven for bil – Gratis test

Det har de senere årene blitt så dyrt å ta sertifikatet på bil at mange må spare i flere år på forhånd. Andre må ta opp lån eller sponses av foreldre. Ikke alle foreldre har anledning til dette. Spesielt ikke aleneforeldre med mange barn. Teoriprøven må du klare...

Hva er Brønnøysundregistrene?

Brønnøysundregistrene er en etat som er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, men driver også register og tjenester for en rekke andre departement. Etatens oppgave er å tilrettelegge for publikums tilgang til informasjonen i registrene, samt å sørge for enkel...

Statsbudsjettet for 2016

Da har regjeringspartiene blitt enige med KrF og Venstre om statsbudsjettet for 2016. Uavhengig av hvilket politisk syn man måtte ha, så er det et faktum at det er både Høyre og Fremskrittspartiet som blir de store løftebryterne i forhold til hvilke saker de ble valgt...

Bankene har god margin på boliglånsrenten

Selv om boliglånsrenten for tiden er rekordlav så har bankene gode marginer. Man kan bare se til DNB som presenterte et av sine beste kvartalsresultater noen sinne. Dette til tross for at det er krise i oljebransjen og arbeidsledigheten stiger. Derfor vil der for...

Informasjon om Samværsavtalen.no

Samværsavtalen er et nettsted som tilbyr gratis maler og nyttig informasjon rund barnefordeling når foreldrene velger å gå fra hverandre. Ideen bak nettstedet er å hjelpe foreldre med å lage en best mulig samværsavtale for barna i denne vanskelige situasjonen.  ...